todos. architekci
Gorzelnia w Turwii

Gorzelnia w Turwii

Projekt koncepcyjny
Data opracowania: 2016

Licząca zaledwie 760 mieszkańców wieś Turew posiada wyjątkowy potencjał turystyczny. Znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego, w którym zlokalizowany jest barokowy Pałac Chłapowskich. W Turwii znajduje się prężnie działające Koło Gospodyń Domowych, kultywujących tradycje i kulturę regionu. Projekt zakłada zaaranżowanie i rozbudowę gorzelni o salę spotkań, zaplecze kuchenne oraz usługi komercyjne, które obsługiwałyby turystów. Pasja i doświadczenie w tworzeniu nalewek dzięki właścicielom gorzelni była bodźcem, który zaowocował przeznaczeniem części pomieszczeń na produkcję nalewek opartych na historycznych ziołowych recepturach. Zagospodarowanie przestrzeni zakłada rozszerzenie programu muzeum gorzelni wraz z usługami komercyjnymi i zapleczem służącym organizowaniu imprez na wolnym powietrzu, zrzeszających zarówno mieszkańców jak i przyciągającym przyjezdnych.

Gorzelnia w Turwii
Gorzelnia w Turwii
Gorzelnia w Turwii
Gorzelnia w Turwii
Gorzelnia w Turwii