todos. architekci

Ruiny zamku Dybów w Toruniu jako inspiracja nowej funkcji w przestrzeni historycznej

Projekt koncepcyjny
Data opracowania: 2016

Projekt powstał jako praca dotycząca alternatywnej możliwości rewitalizacji zdewastowanej przestrzeni historycznej poprzez połączenie jej z nową funkcją w postaci nowoczesnej i odważnej architektury. W ostatnich latach wzrosła świadomość mieszkańców, równolegle z zapotrzebowaniem na nowe tereny zieleni, kultury, sportu i rekreacji. Charakterystyczny obiekt o szczególnych walorach architektonicznych i estetycznych ma za zadanie podnosić jakość tej wyjątkowej przestrzeni. Dzięki subtelnej grze delikatnej architektury zestawionej z masywną bryłą murów, założenie ma stać się ikoną miasta. Dziedziniec nowo projektowanej, wielofunkcyjnej przestrzeni sztuki i kultury pełni rolę przystani – to właśnie tu powstał punkt przeznaczony dla wyjątkowych toruńskich łódek „Katarzynek”. Zamek Dybów jest wyjątkowym obiektem zabytkowym o niewątpliwej wartości historycznej. Był świadkiem powstania i upadku położonego przy nim miasta Nieszawa, rozbiorów, wojen Szwedzkich i Napoleońskich. Głównym motywem przewodnim koncepcji zagospodarowania obiektu jest wyeksponowanie i przekazanie historii, której był świadkiem.

Zamek Dybów
Zamek Dybów
Zamek Dybów
Zamek Dybów