todos. architekci | Centrum Dydaktyczne Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie
todos. architekci
041_UJD_2

Centrum Dydaktyczne Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Projekt konkursowy
Data opracowania: 2021

Projekt nowego budynku na kampusie uniwersyteckim został zaprojektowany w oparciu o ścisłe wytyczne funkcjonalne na niedużej działce z poszanowaniem zastanego kontekstu urbanistyczno-architektonicznego. W obiekcie mieści się podziemna hala garażowa dla 30 samochodów, sale wykładowo-dydaktyczne, laboratoria chemiczne, biura dla pracowników naukowych oraz całe niezbędne zaplecze. Mimo ograniczonego budżetu inwestycyjnego, udało się zaproponować obiekt reprezentacyjny z odpowiednio wyartykułowaną strefą wejściową, reprezentacyjną przestrzenią komunikacji wewnętrznej, a także charakterystyczną kompozycją elewacji i zagospodarowaniem terenu.

041_UJD_2
Uniwersytet w Częstochowie 041_UJD
Uniwersytet w Częstochowie 041_UJD
Uniwersytet w Częstochowie 041_UJD