todos. architekci | Przebudowa i zmiana funkcji zabytkowej kamienicy w Poznaniu
todos. architekci
Przebudowa kamienicy 098_MLZ todos. architekci

Przebudowa i zmiana funkcji zabytkowej kamienicy przy Mielżyńskiego 22 w Poznaniu

Inwestycja zrealizowana
Data opracowania: 2022-2023

Publikacje dotyczące projektu:
wyborcza.pl

Przebudowa wraz ze zmianą funkcji zabytkowej kamienicy w centrum Poznania, będącej pod ochroną konserwatorską, ma na celu zmianę zastanej funkcji biurowej na mieszkalną wielorodzinną z lokalem gastronomicznym w piwnicy. Projekt przewiduje wydzielenie 49 nowych mieszkań, dla których instaluje się nowy dźwig osobowy. W piwnicy zaprojektowano lokal gastronomiczny. Projekt objął też opracowanie wykonawczych detali architektonicznych uzgadnianych z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Dla budynku uzyskano wszelkie niezbędne formalności, takie jak m.in. ekspertyzy techniczne, ekspertyzę pożarową, odstępstwa pożarowe od Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej, odstępstwa od Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Pozwolenie Konserwatorskie.

Przebudowa kamienicy 098_MLZ todos. architekci
Przebudowa kamienicy 098_MLZ todos. architekci
Przebudowa kamienicy 098_MLZ todos. architekci
Przebudowa kamienicy 098_MLZ todos. architekci
Przebudowa kamienicy 098_MLZ todos. architekci
Przebudowa kamienicy 098_MLZ todos. architekci
Przebudowa kamienicy 098_MLZ todos. architekci
Przebudowa kamienicy 098_MLZ todos. architekci