todos. architekci | Tor Poznań
todos. architekci

Tor Poznań

Projekt koncepcyjny
Data opracowania: 2017

Przedstawiona koncepcja architektoniczno – urbanistyczna została opracowana w oparciu o szereg uwarunkowań przestrzennych, przeprowadzonych analiz oraz badań. Na końcowy efekt znaczny wpływ miał charakter sportów motorowych, estetyka współczesnych samochodów wyścigowych i przeprowadzone wcześniej analizy. Zaprojektowany układ funkcjonalny ma na celu sprostać oczekiwaniom użytkowników nastawionych na oglądanie zmagań kierowców, jak i tych szukających innej rozrywki. Obiekt ma ożywić i aktywizować przestrzeń o wielkim, ale dotąd niewykorzystanym potencjale. Koncepcja ma za zadanie podnieść rangę miasta, przyciągnąć nowych inwestorów i stworzyć unikalny punkt na mapie Polski.