todos. architekci | Osiedle Zielone Wzgórza w Pile
todos. architekci

Osiedle Zielone Wzgórza w Pile

II miejsce w konkursie ogólnopolskim
Projekt koncepcyjny
Data opracowania: 2021-2022

Projekt powstał w ramach konkursu na stworzenie założenia urbanistycznego nowej dzielnicy Piły na terenach dawnego poligonu na obrzeżach miasta. Ideą przewodnią osiedla Zielone Wzgórza jest zachowanie naturalnych zasobów zieleni poprzez stworzenie trwałej i czytelnej struktury przyrodniczej przenikającej tkankę urbanistyczną.

Układ osiedla opiera się na kompozycji 3 osi. Aleja Centralna przebiegająca w kierunku północ-południe stanowi rdzeń komunikacyjno-usługowy. Jest to szeroka aleja z usługami w parterach, trasą autobusową, drogami rowerowymi i szerokimi chodnikami poprzecinanymi wyspami zieleni. Aleje Rekreacji to parki liniowy przecinający osiedle w kierunku wschód-zachód. Zielony korytarz wypełniony dodatkowymi funkcjami jak place zabaw, wybiegi dla psów i inne przestrzenie rekreacji łączy centrum miasta z lasami poza granicami miasta. Po przekątnej ulokowana została Aleja Kultury, która na dwóch końcach łączy szkołę podstawową z osiedlowym domem kultury. Na przecięciu trzech Alei powstały dwa place tworzące centralny punkt osiedla, gdzie ogniskować się będzie życie społeczne.

Projekt osiedla przewiduje zastosowanie nowoczesnych technologii w zakresie OZE: produkcji prądu z wykorzystaniem elektrowni kinetycznej i paneli fotowoltaicznych, produkcji i wykorzystania wodoru, ogrzewania, wytwarzania ciepłej wody użytkowej i recyklingu wody. Przyjęte rozwiązania zapewniają kompletną niezależność energetyczną jednostki mieszkalnej, co jest szczególnie ważne w perspektywie zmian klimatu i ryzyka występowania nieprzewidzianych sytuacji jak np. blackouty.

Dla całości założenia przewidziano architekturę w skali przyjaznej mieszkańcom. Dzięki właściwym proporcjom obszaru zabudowanego, powierzchni przestrzeni publicznych i terenów zielonych uzyskano najlepsze walory przestrzenne o wysokiej estetyce.