todos. architekci | Przebudowa zabytkowej kamienicy przy Starym Rynku w Poznaniu
todos. architekci
Przebudowa zabytkowej kamienicy przy Starym Rynku w Poznaniu

Przebudowa zabytkowej kamienicy przy Starym Rynku w Poznaniu

Projekt w trakcie realizacji
Data opracowania: 2019 – 2020

Przebudowa kamienicy przy Starym Rynku w Poznaniu ma na celu doprowadzenie zabytkowego obiektu do spełnienia aktualnie obowiązujących norm i przepisów wraz z poprawą standardu obiektu. W ramach przebudowy przewidziano instalację nowego dźwigu osobowego, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań przeciwpożarowych, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników oraz modernizację i remont wnętrz.

Projekt realizowany w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej.

Współpraca: mgr inż. arch. Zbigniew Arndt

Przebudowa zabytkowej kamienicy przy Starym Rynku w Poznaniu
Przebudowa zabytkowej kamienicy przy Starym Rynku w Poznaniu
Przebudowa zabytkowej kamienicy przy Starym Rynku w Poznaniu